Disclaimer - Chainresult Consultancy & Implementatie B.V.

Chainresult Consultancy & Implementatie B.V. zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze website, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Chainresult Consultancy & Implementatie B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site. Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten, waarvoor Chainresult Consultancy & Implementatie B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Chainresult Consultancy & Implementatie B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site evenals de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chainresult Consultancy & Implementatie B.V..

Privacy statement

Chainresult Consultancy & Implementatie B.V. respecteert te allen tijde de privacy van haar on-line bezoekers. Persoonsgegevens, die door gebruikers van de site aan Chainresult Consultancy & Implementatie B.V. worden verstrekt, bijvoorbeeld bij een informatieaanvraag, worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Alle gegevens die u stuurt via deze website naar Chainresult Consultancy & Implementatie B.V. dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.